Автоматично таксуване с GPS устройство

Професионално решение за отчитане и плащане на тол такси и проследяване на автопарк

Отчитането на на тол такси може да бъде напълно автоматизирано чрез инсталирано в превозното средство устройство за спътниково позициониране – GPS тракер.

Необходимо е GPS тракера да отговаря на определени изисквания и задължителни функционалности, за да може да бъде сертифициран съгласно изискванията на системата за електронно отчитане на пътни такси.

Условия за автоматично плащане на тол такси чрез GPS тракер

Ако желаете да ползвате услугата автоматично отчитане на тол такси чрез GPS устройство, трябва да имате:

  • подписан 24 месечен тристранен договор с Тол БГ ЕООД и Интелигентни Трафик Системи АД
  • преведен депозит съгласно договора
  • създадени превозни средства в системата с декларирани брой оси и екологични категории – промяната на оси при ползване на ремарке на автомобил, оборудван с GPS тракер, е динамична и се извършва посредством индивидуално генериран потребителски достъп до portal.tollbg.eu с потребител и парола към договора за автоматичен толинг или персонално за всяко МПС чрез сертификат и данни за вход през мобилното приложение на tollbg.eu за Android и Apple iOS (в процес на разработка)

ВАЖНО: Задължително условие е компанията, която ви предоставя GPS тракери, да е договорен партньор на Тол БГ ЕООД. Това може да проверите по всяко време в нашия Регистър партньори – подизпълнители на Тол БГ.