Автоматично таксуване с GPS устройство

Професионално решение за отчитане и плащане на тол такси и проследяване на автопарк

Отчитането на на тол такси може да бъде напълно автоматизирано чрез инсталирано в превозното средство устройство за спътниково позициониране – GPS тракер.

Необходимо е GPS тракера да отговаря на определени изисквания и задължителни функционалности, за да може да бъде сертифициран съгласно изискванията на системата за електронно отчитане на пътни такси.

Условия за автоматично плащане на тол такси чрез GPS тракер

Ако желаете да ползвате услугата автоматично отчитане на тол такси чрез GPS устройство, трябва да имате:

  • подписан 24 месечен тристранен договор с Тол БГ ЕООД и Интелигентни Трафик Системи АД
  • преведен депозит съгласно договора
  • създ