Тол контрол

Институции, които имат право да упражняват контрол

Институциите, имащи право да осъществяват контрол за заплатени пътни такси са:

  • Националното тол управление,
  • Министерство на вътрешните работи, както и
  • Агенция Митници по граничните контролно-пропускателни пунктове.

Съгласно чл. 10 ал. 2 от Закона за пътищата при установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното пътно превозно средство не е заплатена пътна такса, водачът на пътно превозно средство, неговият собственик или трето лице може да заплати компенсаторна такса съгласно Тарифа за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, като в този случай същия се освобождава от административно-наказателна отговорност. Компенсаторната такса може да се заплати на място на контролния мобилен екип с дебитна или кредитна карта.

Заплащането на тол такса е задължително за всички превозни средства подлежащи на таксуване.