Тол услуги и електронни винетки TollBG.eu

Не по-късно от 1 март 2020 г. за всички превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона се въвежда система за събиране на пътни такси на база изминато разстояние – ТОЛ (TOLL). Дължимата тол такса се определя от разстоянието изминато по републиканската пътна мрежа определена за тол таксуване, класа на пътя и техническите характеристики превозното средство – категория, брой на оси, емисионен клас.

Отчитането на тол таксата ще се извършва чрез:

  • монтирано в превозното средство устройство, което с помощта на GNSS (глобалната навигационна сателитна система) изпраща данни за позицията на превозното средство, необходими за генериране на т.н. тол декларации.

Устройствата, с които ще работи българската тол система, са:

    1. Бордови устройства, предназначени само за тол таксуване
    2. и GPS устройства, използвани от компаниите за проследяване и управление на автопарк.
  • или чрез закупуване на маршрутна карта, с която заплащате таксата за използване на платената пътна мрежа.

Маршрутната карта представлява предварително деклариране на маршрута, по който ще премине пътното превозно средство. С нея може да се извърши еднократно пътуване в една посока по платената пътна мрежа.

“Тол БГ” ЕООД е вписан с решение на УС на АПИ № 23745/19 от 12.11.2019 г. като Доставчик на декларирани данни и официален партньор на „ИТС“ ЕАД и ще предлага всички възможни варианти за отчитане на тол такси.

За да можем да отчитаме данни от вашето GPS устройство трябва компанията, с която имате договор за проследяване и управление на автопарк, да е наш партньор – виж Регистри.

За заплащане на тол таксите се подписва договор за тол услуги, в който за гарантиране на плащанията ще можете да избирате между депозит, банкова гаранция или карти за гориво.

Можете още днес да попълните предварителна заявка за сключване на договор за автоматичен толинг, а ние ще се свържем с вас, за да ви предоставим необходимата информация.

В нашата платформа на адрес portal.tollbg.eu ще може да управлявате разходите за всички превозни средства, отчитани чрез бордово или GPS устройство, да закупувате маршрутни карти или винетки до стойността на своя фирмен лимит според договора за тол услуги.