Карта на платената пътна мрежа за автомобили над 3.5 тона, в сила от 01.07.2022 г.