Цени на електронни винетки

е-Винетка трябва да бъде закупена за следните категории пътни превозни средства:

Категория 3

Леки автомобили, каравани, ремаркета

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с не повече от 8 места за сядане, пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, и/или пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници и товари, вкл. с ремарке, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, както и пътните превозни средства от тази група с повишена проходимост.

Цени на винетни такси – категория 3

Уикенд Седмична Месечна Тримесечна Годишна
10,00 лв. 15,00 лв. 30,00 лв. 54,00 лв. 97,00 лв.