Тарифа тол таксуване

Цени на тол такса лв./км за периода от 1 юли до 31 декември 2022 г. включително

Пътни превозни средства Цена на тол такса лв./км
АМ I-ви клас II-ри клас
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. – до 12 т. включително ЕВРО VI, EEV 0,06 0,05 0,02
ЕВРО V 0,07 0,05 0,03
ЕВРО III и IV 0,08 0,06 0,03
ЕВРО 0, I, II 0,09 0,08 0,03
Товарен автомобил над 12 т. с 2 – 3 оси ЕВРО VI, EEV 0,16 0,13 0,09
ЕВРО V 0,17 0,15 0,11
ЕВРО III и IV 0,18 0,15 0,11
ЕВРО 0, I, II 0,20 0,17 0,11
Товарен автомобил над 12 т. с 4 и повече оси ЕВРО VI, EEV 0,23 0,21 0,15
ЕВРО V 0,24 0,22 0,15
ЕВРО III и IV 0,27 0,25 0,16
ЕВРО 0, I, II 0,32 0,29 0,18
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. – до 12 т. включително ЕВРО VI, EEV 0,02 0,02 0,01
ЕВРО V 0,03 0,02 0,01
ЕВРО III и IV 0,04 0,03 0,02
ЕВРО 0, I, II 0,05 0,04 0,02
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 12 т. ЕВРО VI, EEV 0,03 0,02 0,02
ЕВРО V 0,04 0,03 0,02
ЕВРО III и IV 0,05 0,04 0,03
ЕВРО 0, I, II 0,06 0,05 0,03

Цени на тол такса лв./км считано от 1 януари 2023 г.

Пътни превозни средства Цена на тол такса лв./км
АМ I-ви клас II-ри клас
Товарен автомобил с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. – до 12 т. включително ЕВРО VI, EEV 0,10 0,06 0,04
ЕВРО V 0,11 0,07 0,05
ЕВРО III и IV 0,12 0,07 0,05
ЕВРО 0, I, II 0,13 0,09 0,07
Товарен автомобил над 12 т. с 2 – 3 оси ЕВРО VI, EEV 0,26 0,22 0,19
ЕВРО V 0,27 0,24 0,21
ЕВРО III и IV 0,28 0,24 0,21
ЕВРО 0, I, II 0,30 0,25 0,23
Товарен автомобил над 12 т. с 4 и повече оси ЕВРО VI, EEV 0,35 0,32 0,29
ЕВРО V 0,36 0,33 0,30
ЕВРО III и IV 0,37 0,35 0,32
ЕВРО 0, I, II 0,43 0,39 0,37
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 3,5 т. – до 12 т. включително ЕВРО VI, EEV 0,04 0,03 0,02
ЕВРО V 0,05 0,04 0,03
ЕВРО III и IV 0,06 0,05 0,04
ЕВРО 0, I, II 0,08 0,07 0,05
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с обща технически допустима максимална маса над 12 т. ЕВРО VI, EEV 0,05 0,04 0,03
ЕВРО V 0,06 0,05 0,04
ЕВРО III и IV 0,07 0,06 0,05
ЕВРО 0, I, II 0,09 0,08 0,06