Тарифа тол таксуване

Цени за движение по платената пътна мрежа, в лв/км

Пътни превозни средства Цена на тол такса лв./км
АМ I-ви клас II-ри клас
Товарен автомобил над 3,5 т. – до 12 т. ЕВРО VI, EEV 0,03 0,04 0,00
ЕВРО V 0,03 0,04 0,00
ЕВРО III и IV 0,04 0,05 0,00
ЕВРО 0, I, II 0,06 0,07 0,00
Товарен автомобил над 12 т. с 2 – 3 оси ЕВРО VI, EEV 0,06 0,05 0,00
ЕВРО V 0,07 0,06 0,00
ЕВРО III и IV 0,08 0,07 0,00
ЕВРО 0, I, II 0,11 0,10 0,00
Товарен автомобил над 12 т. с 4 и повече оси ЕВРО VI, EEV 0,11 0,10 0,00
ЕВРО V 0,12 0,11 0,00
ЕВРО III и IV 0,16 0,15 0,00
ЕВРО 0, I, II 0,20 0,19 0,00
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача до 12 т. ЕВРО VI, EEV 0,01 0,01 0,00
ЕВРО V 0,01 0,01 0,00
ЕВРО III и IV 0,02 0,02 0,00
ЕВРО 0, I, II 0,02 0,02 0,00
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача над 12 т. ЕВРО VI, EEV 0,02 0,02 0,00
ЕВРО V 0,02 0,02 0,00
ЕВРО III и IV 0,03 0,03 0,00
ЕВРО 0, I, II 0,04 0,04 0,00