Превозни средства, подлежащи на тол таксуване

Кои пътни превозни средства попадат в обхвата на тол системата

Следните пътни превозни средства попадат в обхвата на тол системата и подлежат на таксуване на база изминато разстояние:

Пътни превозни средства за превоз на товари с две и повече оси, които имат обща технически допустима максимална маса в състав от превозни средства над 3.5 тона