Тол системата в България

Какво представлява системата и как става отчитането

Обща информация

Електронното отчитане на пътни такси в България стартира в началото на 2019 г., когато съществуващите тогава винетни стикери бяха заменени с електронни. На 01.03.2020 г. стартира тол таксуване за всички пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона.

Събраният финансов ресурс ще бъде използван за поддръжка съществуващите, изграждане на нови пътища, подобряване на пътната безопастност.

Системата за събиране на пътни такси е разработена със съвременни технологии, които позволяват удобно заплащане и лесен контрол, без това да пречи или забавя свободното придвижване на пътните превозни средства.

Системата въвежда справедлив модел на таксуване, базиран на добрите европейски практики. Подобни тол сиситеми работят в Германия, Белгия, Словакия, Унгария и Чехия.

Българската тол система е технологично съвременна и е една от най-модерните в Европа. Използва GNSS технология (глобалната навигационна сателитна система) и се подчинява на принципа free flow – ако водачът е избрал да ползва GNSS устройство, то отчитането се осъществява автоматично и не е необходимо да се спира за плащане.

Стационарни камери и мобилните екипи засичат преминаването на превозните средства, разпознават регистрационните номера и регистрират коректното или некоректно ползване на платената пътна мрежа.

Кои пътни превозни средства попадат в обхвата на тол системата?

Всички пътни превозни средства за превоз на товари или пътници с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона.

Как се определят тол таксите?

Цената на километър пробег по платен пътен участък варира в зависимост от:

  • брутното тегло на автомобила
  • броя на осите
  • екологичната категория и
  • класа на пътя, по който се движи пътното превозно средство.

Как става отчитането?

Предвидено е отчитането да става по два начина:

  • чрез маршрутна карта с предварително избран маршрут или
  • автоматично отчитане с бордово устройство или сертифицирано GPS устройство (чрез сключване на договор).