Тол системата в България

Какво представлява системата и как става отчитането

Обща информация

Електронното отчитане на пътни такси в България стартира в началото на 2019 г., когато съществуващите тогава винетни стикери бяха заменени с електронни. На 01.03.2020 г. стартира тол таксуване за всички пътни превозни средства с обща технически допустима максимална маса над 3.5 тона.

Събраният финансов ресурс ще бъде използван за поддръжка съществуващите, изграждане на нови пътища, подобряване на пътната безопастност.

Системата за събиране на пътни такси е разработена със съвременни технологии, които позволяват удобно заплащане и лесен контрол, без това да пречи или забавя свободното придвижване на пътните превозни средства.

Системата въвежда справедлив модел на таксуване, базиран на добрите европейски практики. Подобни тол сиситеми работят в Германия, Белгия, Словакия, Унгария и Чехия.

Българската тол система е технологично съвременна и е една от най-модерните в Европа. Използва GNSS технология (глобалната навигационна сателитна система) и се подчинява на принципа free flow – ако водачът е избрал да ползва GNSS устройство, то отчитането се осъществява автоматично и не е необходимо да се спира за плащане.

Стационарни камери и мобилните екипи засичат преминаването на превозните средства, разпознават регистрационните номера и регистрират коректното или некоректно ползване на платената пътна мрежа.